Casestudy

Incentro

Benchmark Nieuw licht op Shadow IT

Recent mocht ProSpex voor IT dienstverlener Incentro een marktbewerkingscampagne ontwikkelen. Doelstelling van de campagne was het opbouwen van een relatie met de top corporates van Nederland. Omdat ‘koud bellen’ steeds minder effectief bleek is gekozen voor een andere benadering in samenwerking met ProSpex.

Wie is Incentro

Incentro is een ICT-dienstverlener die gespecialiseerd is in online dienstverlening, business acceleration, enterprise solutions, online collaboration en business intelligence. Incentro helpt organisaties informatie beter te laten renderen. Hiervoor draagt het bedrijf creatieve, vernieuwende maar vooral relevante oplossingen aan.

Vraagstuk & doelstellingen

Onderwerp van de benchmark was de productiviteit en veiligheid bij online samenwerking. Dit onderwerp staat sterk in de belangstelling door de toename van ‘shadow IT’, waarbij werknemers gebruik maken van open source software als bijvoorbeeld Dropbox en WeTransfer. De bedoeling van Incentro was om in contact te komen met de IT-verantwoordelijke op dit gebied en vervolgens een vertrouwens- en voorkeurspositie op te bouwen. Push marketing en verkoop werken niet bij een dermate complex onderwerp. Daarom is Pospex gevraagd naar een manier waarmee Incentro zich als ‘thought leader’ kan manifesteren. .

De ProSpex aanpak

De benchmark aanpak van ProSpex paste prima bij de vraag van Incentro. Er werd gekozen voor een gedegen inhoudelijke insteek in de vorm van een online onderzoek. Voorafgaand werd door middel van insight workshops vastgesteld wat de actuele uitdagingen zijn in de markt van Incentro. Op basis hiervan is een vragenlijst opgesteld. Voor het onderzoek werden prospects via telemarketing, e-mailmarketing en social media benaderd om deel te nemen. Na afloop zijn telefonische afspraken met deelnemers gemaakt om het onderzoeksrapport te presenteren. Het rapport wordt nog steeds regelmatig gedownload door geïnteresseerden. Dat leidt weer tot nieuwe leads.

Feiten & Cijfers

364

benaderde organisaties.

 

Feiten & Cijfers

128

organisaties deden mee aan het benchmarkonderzoek.

 

Leads resultaten

Het thema ‘Shadow IT’ sloeg direct goed aan. Maar liefst 128 van de 364 benaderde organisaties namen daadwerkelijk deel aan het onderzoek. Daarnaast gaf nog een flink aantal respondenten aan interesse te hebben in de resultaten.

Contentmarketing resultaten

Op basis van dit onderzoek zijn zeer interessante inzichten verkregen op het gebied van productiviteit, veiligheid en online samenwerking. Tevens vormt deze aanpak aanknopingspunten voor het opbouwen van een relatie met de vele prospects.

Relevante cases

Bekijk ze hier

Casestudy

CTB xRM

Project informatie in optima forma

Bekijk de case

Meer weten?

Er gaat niets boven persoonlijk contact.
Wij maken graag eens kennis.

Maak een afspraak

Naar boven