Geschreven door:

Maxim Spek

Oprichter

Maxim Spek

Nieuws

Jury voorzitter Jos Blejie gekozen om AM verkiezing te leiden

Tijdens het eerste jury beraad is Jos Blejie gekozen tot juryvoorzitter.

 Het eerste juryberaad werd geopend met de mededeling dat De Account Manager van het Jaar verkiezing in een stroomversnelling terecht is gekomen. Het aantal aanmeldingen groeit met het uur en de jury staat een zware taak om na 31 augustus drie genomineerden te kiezen.

1 PRX nieuws am

Tijdens het eerste overleg is diep ingegaan op het selectieproces. De aanpak is simpel en grondig. De verschillende juryleden zullen, los van elkaar, na het sluiten van de aanmeldingen 31 augustus, elk een eigen top lijst samen stellen. Deze zullen ze deels baseren op de vragen die aan de telefoon gesteld worden aan de personen die accountmanagers hebben aangemeld. Daarnaast zijn tal van achtergrond research technieken besproken. Technieken die de juryleden al jaren gebruiken om in hun dagelijkse werkzaamheden er achter te komen met wie ze te maken hebben. Over de gebruikte research methodes mogen we niets vermelden. De eerste pogingen om de jury te beinvloeden via social media offensieven zijn niet onopgemerkt voorbijgekomen.

Ook dat is natuurlijk een belangrijk beoordelingspunt, hoe initiatiefrijk, communicatief en doortastend is een acountmanager. Jos Blejie: "We kijken met veel plezier naar alle initiatieven die ontplooid worden door kandidaten. Het wordt een onvergetelijke verkiezing die wel eens grote impact kan hebben op de deelnemers en we zullen bij de nominatie zeer zorgvuldig tewerk gaan"

De jury roept alle aangemelde accountmanagers alvast op om er klaar voor te zijn dat als ze genomineerd worden ze op 4 september naar het Kyocera stadion in Den Haag moeten komen voor de jury interviews en het opnemen van de persoonlijke videopitches.

Meer weten over de jury ga naar de speciale jurypagina. Direct aanmelden van een accountmanager kan nog tot en met 31 augustus klik dan door naar aanmelden.

Meer weten?

Er gaat niets boven persoonlijk contact.
Wij maken graag eens kennis.

Maak een afspraak

Naar boven