Geschreven door:

Maxim Spek

Oprichter

Maxim Spek

Nieuws

Masterclass: Singewald toont dat wet- en regelgeving leadgeneratie kunnen blokkeren

ProSpex en Reed Business hebben met het organiseren van de Masterclass met privacy expert Alexander Singewald een gevoelige snaar geraakt. In een overvolle zaal bij gastheer Reed Business werden meer dan tachtig man door Singewald bij de hand genomen en door het oerwoud aan wet- en regelegeving genomen die impact hebben op leadgeneratie.

Masterclass Singewald toont dat wet- en regelgeving

ProSpex en Reed Business hebben met het organiseren van de Masterclass met privacy expert Alexander Singewald een gevoelige snaar geraakt. In een overvolle zaal werden de aanwezigen door Singewald bij de hand genomen en door het oerwoud aan wet- en regelegeving genomen die impact hebben op leadgeneratie. Singewald maakte inzichtelijk dat de Telecom & Privacy wetgeving wel degelijk leadgeneratie kunnen blokkeren.

De bomen in het bos

De grootste uitdaging voor Singewald was om de aanwezigen, die over het algemeen niet juridisch onderlegd waren, mee te nemen in de wereld die door velen wordt bestempeld als saaie en taaie kost. Het enthousiasme en de aansprekende voorbeelden maakte de juridische kost uiteindelijk voor de meeste aanwezigen goed bereikbaar en zelfs direct bruikbaar. 

Dossier vorming

Aan de hand van vier juridische dosiers; Dossier Cookies, Dossier Datalekken, Dossier Boete bevoegdheid Cbp en het Dossier Europese Verordening Bescherming Persoonsgegevens, werden complexe wetteksten teruggebracht naar overzicht en inzicht, do's en dont's. Het Dossier cookies bracht direct reacties teweeg. De vraag wat wel en wat niet mag werd in een overzichtstabel beantwoord welke u terugvindt in de gedeelde powerpoint.

Keep it simpel

Dat Singewald aangaf dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de presentatie werd direct duidelijk terwijl hij de roadmap van de Europese overheid toonde. De wetgever gaat veel trager dan de ontwikkelingen in de markt en ingediende wetsontwerpen uit 2012 gaan ons de komende jaren raken als ze in de periode van 2015 tot 2017 geëffectueerd worden. De tips die gegeven zijn worden daarmee nog belangrijker omdat ze anticiperen op aankomende veranderingen die de wereld juridisch niet simpeler maken. Als de risico's groter worden vraagt dat om een response waarmee we in marketing en sales voor onszelf de zaken zo simpel mogelijk proberen te houden. Helder informeren en anticiperen vormen de sleutel en wat niet verzameld wordt kan niet lekken en geen conflicten opleveren. 

Powerpoint en video registratie

Powerpoint en video registratie: Tijdens de Masterclass is een videoregistratie gemaakt. U kunt via de onderstaande links de complete seminar terugkijken of het voor u interessante onderwerp kiezen!

Complete seminar
Dossier 1: Cookies
Dossier 2: Datalekken & Boete bevoegdheid CBP 
Dossier 3: Europese verordening bescherming persoonsgegevens 

Meer weten?

Er gaat niets boven persoonlijk contact.
Wij maken graag eens kennis.

Maak een afspraak

Naar boven